انتظاری: پشتیبانی از قیمت معاملاتی سهام ضروری است

انتظاری: پشتیبانی از قیمت معاملاتی سهام ضروری است

دکترابوالفضل انتظاری درجلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام با تأکید بر اهمیت و ضرورت پشتیبانی از قیمت معاملاتی سهام افزود:باید پشتوانه‌ی حقوقی و مالی لازم فراهم و با پاخلالگران در بازار سهام برخورد گردد.