برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

در این جلسه ده لایحه تقدیمی مدیرعامل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

همچنین دکتر خجسته مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان گزارش عملکرد مالی، عمرانی و جاری شرکت را در سال ۱۳۹۶ ارائه نمود.

بر اساس گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده شاندیز هیات مدیره در خصوص واگذاری واحدهای پیش فروش هتل و قرارداد ساخت و تکمیل بلوک a و b تجاری شهر افسانه ای کیش تصمیمات کلی را اتخاذ نمود و مقرر شد گزارشات کارشناسی مدل اقتصادی و تامین مالی آماده‌ و تصمیم گیری نهایی در جلسه آتی انجام شود.