بازدید مدیرعامل پدیده شاندیز ازسالن سهام

بازدید مدیرعامل پدیده شاندیز ازسالن سهام

دکتر ابوالفضل انتظاری امروز به طور سرزده از سالن سهام پدیده بازدید و با بعضی از فروشندگان و خریداران سهام گفتگوی کوتاهی انجام داد و پس از مذاکره کوتاه با مدیران سهام در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده گفت: حمایت جدًی را از قیمت معاملاتی سهام در دستور کار داریم و برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام و تدارک است.

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده افزود: با کسانی که با دروغ افکنی و شایعه سازی آرامش روانی سهامداران را بهم میریزند و در بازار سهام ایجاد اخلال و اغتشاش می‌نمایند، برخورد قانونی خواهد شد.

ادامه بازدید مدیرعامل پدیده شاندیز ازسالن سهام