مدیر عامل پدیده مطرح کرد؛ طرح پیشنهاد پدیده برای حل مشکل معسرین

مدیر عامل پدیده  مطرح کرد؛ طرح پیشنهاد پدیده برای حل مشکل معسرین

خراسان رضوی – مدیرعامل پدیده شاندیز  روز گذشته در نشستی خبری با رسانه ها از طرح پیشنهاد پدیده برای حل مشکل معسرین در جلسه ای با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور خبرداد.

به گزارش خراسان رضوی، ابوالفضل انتظاری در این باره گفت : ما درباره حل مشکل سهامداران معسری که به پول خود نیاز دارند پیشنهادی به استانداری دادیم که در جلسه اخیر با رئیس دفتر ریاست جمهوری نیز مطرح شد. پیشنهاد ما این است که دولت به‌گونه‌ای برای این شرکت کارگشایی کند که یا بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری یا حاکمیت بیایند و بخشی از سهام این شرکت را خریداری کنند تا سهامداران معسر و نیازمند بتوانند به پول خود برسند . یا به‌گونه‌ای برای شرکت تأمین مالی شود تا شرکت بتواند سهام سهامداران معسر را خریداری کند

ادامه مدیر عامل پدیده مطرح کرد؛ طرح پیشنهاد پدیده برای حل مشکل معسرین