بررسی بازار سهام پدیده در جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

بررسی بازار سهام پدیده در جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

آخرین شرایط قیمتی و نقل و انتقال سهام در جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده بررسی شد.

بر اساس گزارش ارائه شده در روز جاری بیش از دو میلیون سهم شرکت ابنیه و ساختمان در قالب شخص به شخص و تسویه مطالبات نقل و انتقال شده است.

در این جلسه آثار وضعی بازارهای موازی سکه، طلا و ارز بر بازار بورس و همچنین سهام پدیده مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه بررسی بازار سهام پدیده در جلسه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده شاندیز

جلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان برگزار شد

جلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان برگزار شد

در این جلسه ۱۲ لایحه ارائه شده بشرح زیر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت:

۱- قرارداد خرید خدمات ایمنی و آتش نشانی پروژه های مختلف در مجموعه پدیده شاندیز

۲- بازپیرایی فضای سبز حاشیه خیابان سنگفرش و میدان هتل

۳- واگذاری عملیات رفع نقص ساختمان های اداری و فضای محیطی سنگفرش

۴- اجرای طرح جایگزین در آتریوم بلوک ۱۱ تجاری

ادامه جلسه فوق العاده هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان برگزار شد