آزمون سهل و ممتنع دیوان عدالت اداری در بحران ملی پدیده / دیوان عدالت اداری برای استیفای حقوق مردم رای ابطال مصوبه ستاد تدبیر را صادر نماید

آزمون سهل و ممتنع دیوان عدالت اداری در بحران ملی پدیده / دیوان عدالت اداری برای استیفای حقوق مردم رای ابطال مصوبه ستاد تدبیر را صادر نماید

دیده بان شفافیت و عدالت – در حالی که بعد از مشکلات به وجود آمده در ابعاد ملی برای چند صدهزار نفر خانواده سهامداران و تعهدنامه داران پدیده شاندیز که با ورود دادستان مشهد در سال ۹۳ شرکت پدیده به مشکل خورد و بالغ بر ۶۵۰۰۰ خانواده پدیده ای به ترغیب و پشتیبانی ایشان (بعنوان مدعی العموم) و به اعتماد دستگاه قضا برای حفظ حقوق مردم، تعهدنامه رسمی و معتبر از شرکت پدیده برای تعهد پرداخت وجه سهام خریداری شده با سود روزشمار ۳۰‎٪ تا روز پرداخت دریافت کردند، متاسفانه تا کنون که بیش از ۲سال و نیم از تاریخ سررسید تعهدنامه های شرکت پدیده گذشته است ریالی به مردم پرداخت نشده است.

مع الاسف درحالی که زندگی این خیل عظیم مردم جامعه سالهاست با نابودی و مخاطره روبرو شده دولت و نهادهای ذیربط تحت عنوان «ستاد تدبیر و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی استان خراسان رضوی» که با مصوبه ۱۶بندی مرداد ۹۴ شاک(شورای امنیت کشور) امور ساماندهی شرکت پدیده را به عهده گرفتند(شاک و مصوبات و زیر مجموعه های آن طبق قانون وظایف و تشکیلات شاک، مصوبه ۸شهریور ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی، کاملا دولتی محسوب میشوند)

ادامه آزمون سهل و ممتنع دیوان عدالت اداری در بحران ملی پدیده / دیوان عدالت اداری برای استیفای حقوق مردم رای ابطال مصوبه ستاد تدبیر را صادر نماید