نماینده مشهد: سرمایه‌گذاری در پدیده شاندیز مطمئن است

نماینده مشهد: سرمایه‌گذاری در پدیده شاندیز مطمئن است

توصیه دکتر شیران نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی به وزیر کار: سرمایه گذاری در پدیده شاندیز مطمئن،اثربخش و سودآور برای مردم مشهد و زائران است.