انتظاری: تعهدنامه ها باطل نشده است، بلکه از منظر ستاد تدبیر تعهدها در قالب سهام، ایفا شده است

انتظاری: تعهدنامه ها باطل نشده است، بلکه از منظر ستاد تدبیر تعهدها در قالب سهام، ایفا شده است

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز، امروز در نشست با جمعی از سهامداران اعلام کرد: امروز شما سهامداران در ۶۴محور مختلف سوالاتی را مطرح کردید، این اولین جلسه نبوده و آخرین جلسه هم نخواهد بود و من از زمانی که مسئولیت را پذیرفتم تاکنون همواره اعلام آمادگی داشتم تا در محورهای مختلف گفتمان و هم اندیشی های مشترک را با سهامداران داشته باشیم.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، دکتر انتظاری گفت: ستاد تدبیر که جایگزین مجمع تصمیم گیری است اعلام کرده که تعهدنامه ها ایفا شده است اما جمعی از تعهدنامه داران معترض به این مقوله بوده و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و ما در این مقوله منتظر رای دیوان هستیم.

ادامه انتظاری: تعهدنامه ها باطل نشده است، بلکه از منظر ستاد تدبیر تعهدها در قالب سهام، ایفا شده است