آخرین وضعیت بازار سهام پدیده شاندیز در جلسه هیئت مدیره موسسه سهام بررسی شد

آخرین وضعیت بازار سهام پدیده شاندیز در جلسه هیئت مدیره موسسه سهام بررسی شد

در این جلسه گزارش آماری نقل انتقال ها و خرید و فروش ها در قالب سامانه سناپ و همچنین نقل انتقالات شخص به شخص، قیمت معاملاتی سهام و نقش و حضور افرادی در بازار غیررسمی و تأثیر مخربی که بر بازار گذاشته اند، بررسی شد و مقرر گردید تدابیر لازم در خصوص اعمال ضوابط قانونی نسبت به آنها اتخاذ گردد و در فراهم آوردن نقدینگی لازم برای پشتیبانی از قیمت معاملاتی سهام تسریع شود.

تصویب موافقتنامه خرید تجهیزات فاز a و b تجاری پدیده کیش

تصویب موافقتنامه خرید تجهیزات فاز a و b تجاری پدیده کیش

در جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش ضمن گزارشی از آخرین فعالیت های جاری در مجموعه شهر افسانه ای کیش؛ موافقتنامه پیشنهادی خرید تجهیزات بلوک A و B تجاری ها به تصویب رسید.

با تفاهم بر سر چگونگی خرید تجهیزات وارداتی مورد نیاز تجاری ها، زمینه امضای قرارداد با پیمانکار فراهم گردید و پیش بینی می‌شود قرارداد در طی هفته جاری امضاء شود.