نشست هفتگی کارگروه بهره برداری گروه شرکتهای پدیده شاندیز

نشست هفتگی کارگروه بهره برداری گروه شرکتهای پدیده شاندیز

در این نشست بحث و بررسی در خصوص بهره برداری از مجموعه سینمایی، فود کورت، ساختمان آفیس ۲ و همچنین ارتقای بهره برداری ها در حوزه بازار، هایپر مارکت و رستورانهای سنگ فرش مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

همچین مقرر شد زیر ساخت لازم برای پخش مستقیم فوتبال ایران در جام جهانی در شهر رؤیایی پدیده شاندیز فراهم شود و تبلیغات مناسب محیطی و رسانه‌ای صورت گیرد.

تشکیل هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان و بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی

تشکیل هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان و بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی

هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان لوایح پیشنهادی مدیر عامل را بررسی و تصویب نمود.

مهمترین لوایح پیشنهادی مورد بررسی و تصویب عبارتند از:

۱ – نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیصی از طریق کنسرسیوم بانکی برای تکمیل و ساخت پروژه های آپارتمان های میان مرتبه و فاز ۱۱ تا ۱۹ مرکز خرید و ریز پروژه های پشتیبان مرتبط

ادامه تشکیل هیئت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان و بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی