بودجه سالانه شرکت توسعه در جلسه هیئت مدیره پدیده شاندیز تصویب شد

بودجه سالانه شرکت توسعه در جلسه هیئت مدیره پدیده شاندیز تصویب شد

بودجه پیشنهادی موسسه فرهنگی ورزشی پدیده مشهد در هیئت مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز مطرح شد، و مقرر شد اصلاحات لازم در منابع و مصارف انجام و همراه با برنامه چگونگی تحصیل منابع و انجام تعهدات و بدهی‌های انباشته شده سالهای قبل، مجددا تنظیم و در ستاد تدبیر استان تعیین خط مشی لازم و بررسی بودجه صورت گیرد.

در این جلسه بودجه سالانه شرکت توسعه نیز بررسی و در چارچوب رویکرد کلان گروه شرکت های پدیده شاندیز تصویب شد.

پرسش و پاسخ سهامداران و مدیرعامل پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و مدیرعامل پدیده شاندیز

سوال:
شما فرمودین سهامداران از ۱۳۶۰۰۰ به ۱۲۲۰۰۰ کاهش یافته در حالی که ۱۳۶۰۰۰ سهامدار قبلی سهام توسعه دریافت کرده‌اند که قابل معامله هم نیست. پس چطور این تعداد از سهامداران کم شدند؟

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و مدیرعامل پدیده شاندیز