بررسی آخرین گزارشها از طی فرایند ورود شرکت ابنیه و توسعه پدیده شاندیز به بورس

بررسی آخرین گزارشها از طی فرایند ورود شرکت ابنیه و توسعه پدیده شاندیز به بورس

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز آخرین گزارشها از طی فرایند ورود شرکت ابنیه و توسعه پدیده شاندیز به بورس مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که با حضور نمایندگان شرکت های حقوقی مشاور بورسی و در حضور مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز برگزار شد، الزامات و تصمیمات مقتضی برای ورود دو شرکت توسعه و ابنیه به بورس تعیین شد.

قابل ذکر است دور بعدی مذاکرات و پیگیری‌ها با حضور مدیران عالی گروه شرکتهای مشاور بورسی، هفته آینده در تهران انجام خواهد شد.