هفته آینده دفتر خدمات سهامداری در تهران افتتاح می‌شود

 

هفته آینده دفتر خدمات سهامداری در تهران افتتاح می‌شود

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز دکتر انتظاری گفت:

چون بیشترین تعداد سهامداران پس از خراسان در تهران سکونت دارند، و در آستانه تشکیل مجامع عمومی سالانه شرکت ابنیه و ساختمان و شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز و ضرورت به روزرسانی اطلاعات سهامداری و صدور گواهی سهم ها، دفترخدمات سهامداری در تهران روز یکشنبه آینده افتتاح خواهد شد.

ادامه هفته آینده دفتر خدمات سهامداری در تهران افتتاح می‌شود

نشست هفتگی کارگروه فنی و عمران پدیده شاندیز برگزار شد

نشست هفتگی کارگروه فنی و عمران پدیده شاندیز برگزار شد

در نشست هفتگی کارگروه فنی و عمران بررسی شد:

توسعه شیفت اول پیمانکاران آپارتمان های میان مرتبه و ساعات اضافه برای رساندن مصالح پای کار در شب برای شیفت روز بعد

انتخاب مشاور نظارت بر عملیات عمرانی فاز ۲ المان اصلی و هتل ها

آماده سازی زیرساخت‌های سه رستوران منتهی به فاز ۱۱ تجاری و تحویل آن به مدیریت بهره برداری

الزام مشاور بناپارت و مدیر طرح به تهیه طرح آماده سازی فضای باز برای اجتماعات در حد فاصل دو ساختمان اداری تا هفته آینده

ادامه نشست هفتگی کارگروه فنی و عمران پدیده شاندیز برگزار شد