امضاء دو قرارداد پروژه های عمرانی پدیده شاندیز و کیش

امضاء دو قرارداد پروژه های عمرانی پدیده شاندیز و کیش

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز در مراسم رسمی انعقاد قرارداد پروژه های عمرانی در شهر افسانه ای پدیده کیش و شهر رویایی پدیده شاندیز اعلام کرد: بر اساس این قرار دادها ۲۵۰ هزار متر مربع از پروژه های عمرانی در شاندیز و ۱۴۰ هزار متر مربع از پروژه های کیش تکمیل و آماده بهره برداری می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، دکتر ابوالفضل انتظاری در این مراسم گفت: بلوک ۱۱ تا ۱۹ مرکز تعطیلات، سرگرمی و خرید شهر رویایی پدیده شاندیز و فاز a , b مرکز تجاری شهر افسانه ای پدیده کیش بر اساس این قرار داد ها تکمیل و آماده بهره برداری می شود.

ادامه امضاء دو قرارداد پروژه های عمرانی پدیده شاندیز و کیش

بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی در هیئت مدیره پدیده کیش

بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی در هیئت مدیره پدیده کیش

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، در جلسه هفتگی هیات مدیره شرکت پدیده کیش لوایح پیشنهادی بررسی و به شرح زیر تصویب شد:

۱- بهره برداری از شهرک اسکان موقت به عنوان یک ظرفیت اسکان نیروهای مهندسی پیمانکاران و گردشگران

۲- موافقت با پیشنهاد انتخاب سرمایه‌گذار تجهیز و مدیریت بهره برداری شهرک اسکان پدیده کیش

۳- موافقت با راه اندازی دفتر فنی شرکت پدیده کیش با توجه به قراردادهای پیمانکاری تکمیل و ساخت فاز a و b تجاری های پدیده شاندیز