افتتاح دفتر خدمات سهامداری پدیده شاندیز در تهران

افتتاح دفتر خدمات سهامداری پدیده شاندیز در تهران

با توجه به این که جمع زیادی از سهامداران پدیده شاندیز ساکن تهران هستند و یا از استان های دیگر به تهران رفت و آمد دارند و در جهت تکریم سهامداران و سهولت کار به روزرسانی اطلاعات سهامداران، دفتر خدمات سهامداری تهران افتتاح شد.

دکتر ابوالفضل انتظاری مدید عامل گروه شرکت های پدیده در همین خصوص گفت: سهامداران می‌توانند حضوری و تلفنی به این دفتر مراجعه و خدمات سهامداری خود را دریافت و آخرین اطلاعات سهامداری خود را به‌روز نمایند. همچنین این دفتر ارتباطات سهامداری و گروه شرکت های پدیده را تسهیل و به طور مستمر می‌تواند نقطه نظرات سهامداران را دریافت، جمع بندی و تحلیل و جهت بهره برداری به گروه شرکت های پدیده شاندیز منعکس نماید.

برگزاری اولین نشست شورای مشورتی سیاست گزاری سهام پدیده شاندیز

برگزاری اولین نشست شورای مشورتی سیاست گزاری سهام پدیده شاندیز

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، اولین نشست شورای مشورتی سیاستگزاری سهام پدیده شاندیز در محل دفتر اداری رستوران اریکه تهران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مشاوران حقوقی و حقیقی و کارشناسان بازار سرمایه و بورس و اعضای هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام انجام شد، گزارش کامل فرایند طی شده برای پذیرش و ورود دو شرکت ابنیه و‌ ساختمان و شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز ارائه و مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اتخاذ تصمیمات مقتضی، تقسیم کار لازم برای پیگیری ها و تهیه مستندات انجام شد.