فراخوان مالکان واحدهای تجاری برای افتتاح و بهره برداری از واحدها

فراخوان مالکان واحدهای تجاری برای افتتاح و بهره برداری از واحدها

مدیر بهره برداری شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اعلام کرد: مالکان واحدهای تجاری برای افتتاح و بهره برداری از واحدهایشان فراخوان شدند.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، دکتر جمال شوشتری گفت: از ۱۴۱۷ واحد تجاری موجود در مرکز تعطیلات سرگرمی و خرید شهر رویایی پدیده شاندیز ۴۱۸ واحد فروخته شده است و برای تمامی مالکان واحدهای غیر فعال، فراخوانی ارسال کرده ایم تا غرفه های تجاری خود را فعال کنند.

ادامه فراخوان مالکان واحدهای تجاری برای افتتاح و بهره برداری از واحدها