انتظاری: پشتیبانی از قیمت و نقدشوندگی سهام پدیده، جزء اولویت های کاری و جاری است

انتظاری: پشتیبانی از قیمت و نقدشوندگی سهام پدیده، جزء اولویت های کاری و جاری است

دکتر ابوالفضل انتظاری در مصاحبه با روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز گفت:  پشتیبانی از قیمت و نقدشوندگی سهام پدیده، جزء اولویت های کاری و جاری می باشد.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز گفت: رایزنی‌های فشرده و چند جانبه برای تجهیز منابع برای جمع‌آوری سهام جزء و پشتیبانی از قیمت معاملاتی و نقد شوندگی سهام پدیده در تهران و مشهد در جریان است.

ادامه انتظاری: پشتیبانی از قیمت و نقدشوندگی سهام پدیده، جزء اولویت های کاری و جاری است