مصوبات کمیته بهره برداری و تبلیغات پدیده شاندیز

مصوبات کمیته بهره برداری و تبلیغات پدیده شاندیز

بررسی و تصویب نقشه راه فعال سازی تعداد بیشتری از واحدهای تجاری، به نحوی که تا پایان تابستان تعداد واحد ها فعال به بیش از دو برابر واحدهای فعال موجود برسد.

بررسی و تصویب برنامه اجرایی دعوت از پیش خرید کنندگان واحدهای اقامتی و نحوه تسویه مالی و تعیین تکلیف حقوقی قراردادهای منعقده با آنها

بررسی و تصویب برگزاری دو جشنواره ورزشی کشوری و حسب هماهنگی با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با امکان پوشش تبلیغات رسانه ای

ادامه مصوبات کمیته بهره برداری و تبلیغات پدیده شاندیز

برگزاری جلسه هفتگی هیئت مدیره پدیده کیش

برگزاری جلسه هفتگی هیئت مدیره پدیده کیش

در جلسه هفتگی هیئت مدیره شرکت بین المللی پدیده کیش گزارش مدیرعامل از بهره برداری ها در حوزه هایپر مارکت، رستوران قلعه، رستوران کف شیشه ای و بهره برداری موقت از کمپ اسکان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در این جلسه همچنین گزارش مدیریت پدیده کیش از مقدمات شروع فعالیت پیمانکار انتخابی ساخت و تکمیل فاز a و b تجاری بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

در این جلسه پیشنهاد مدیر عامل برای تشکیل و راه‌اندازی دفتر فنی با توجه به آغاز فعالیت‌های عمرانی مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفت

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پارسیان توس

برگزاری مجمع عمومی سالانه شرکت پارسیان توس

مجمع عمومی سالانه رسیدگی به تراز مالی، گزارش حسابرسی، استماع گزارش هیئت مدیره سال ۱۳۹۶ و تعیین بازرس قانونی و روزنامه کثیر الانتشار برای آگهی های سال ۱۳۹۷ شرکت پارسیان طوس با حضور نمایندگان صاحب سهم حقوقی برگزار شد.

برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت های اقماری برای فراهم آوردن زمینه تهیه گزارش تلفیق شرکتهای اصلی( ابنیه و توسعه) انجام می شود.