جلسه هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده

جلسه هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده

در جلسه هیات مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده گزارش دکتر عجمی مدیر عامل از هماهنگی ها و پیگیری های ورود شرکت‌های توسعه و ابنیه به بورس مطرح شد و بر ضرورت فعال کردن مشاورین حقوقی منتخب برای تسریع در پذیرش شرکت ها در بورس تاکید گردید.

در این جلسه همچنین گزارشی از نقل و انتقالات و خرید و فروش سهام در هفته گذشته و مقایسه آن با هفته پیشین مطرح شد که نشان دهنده افزایش تقاضا برای خرید است.

بر اساس گزارش مدیرعامل موسسه، سهامدار های بزرگ غالباً از عرضه سهام خود پرهیز و حاضر به فروش به قیمت های معاملات روز نمی باشند.