ادامه رایزنی ها در تهران برای جلب پشتیبانی های لازم جهت نقدشوندگی و قیمت معاملاتی سهام پدیده

ادامه رایزنی ها در تهران برای جلب پشتیبانی های لازم جهت نقدشوندگی و قیمت معاملاتی سهام پدیده

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز مدیران عالی و ارشد اقتصادی استانداری خراسان رضوی و همچنین مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز امروز یکشنبه ۲۴/ ۴ / ۱۳۹۷ با عزیمت به تهران، رایزنی ها و پیگیری‌ها را برای تامین و جذب پشتوانه‌های لازم جهت قیمت معاملاتی و نقدشوندگی سهام پدیده انجام دادند.