مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: به اعتماد خریداران پاسخ می دهیم

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: به اعتماد خریداران پاسخ می دهیم

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز گفت: با تحویل اولین سری از واحدهای اقامتی تا پایان سال جاری، به اعتماد خریداران پاسخ می دهیم.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، دکترمهدی خجسته در جلسه با پیش خریدکنندگان واحدهای اقامتی در شهر رویایی پدیده شاندیز، افزود: در این مدت آسیب های متعددی به روند ساخت ساختمان وارد شد اما خوشبختانه به ادعای جهاد کشاورزی و آب منطقه ای پاسخ داده شد و با شهرداری توافق و برابر کمیسیون ماده ۱۲ مبنی بر ملی بودن یا نبودن، شهری بودن یا نبودن مشکلات موجود مرتفع شد.

ادامه مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز: به اعتماد خریداران پاسخ می دهیم

جلسه هفتگی کارگروه فنی و عمران برگزار شد

جلسه هفتگی کارگروه فنی و عمران برگزار شد

در این جلسه معاون عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز طرح و برنامه های اجرایی و عملیاتی ‌ساخت و تکمیل پروژه‌های مختلف را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش طی هفته جاری با تخصیص اعتبار کنسرسیوم بانکی ، صورت وضعیت های پیمانکاران پرداخت شده است.

در این نشست همچنین گزارشی از پیگیری‌های رفع محدودیت های اعلام شده از سوی مدیر طرح در جلسه هم اندیشی با پیمانکاران ارائه شد و مقرر گردید محدودیت های باقیمانده با پیگیریهای بعدی حل و گزارش آن به جلسه آتی ارائه گردد