گلایه انتظاری از کندی فرایند اداری پذیرش سهام پدیده در بورس

گلایه انتظاری از کندی فرایند اداری پذیرش سهام پدیده در بورس

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با اشاره به فرآیند طولانی ورود دو شرکت ابنیه و ساختمان و توسعه پدیده شاندیز به بازار پولی و بورس کشور گفت: سهام شرکت های پدیده شاندیز بنا بر مطالعات اقتصادی انجام شده دارای مزیت و بازدهی اقتصادی بالایی میباشد اما این سهام در حال حاضر در بازار محدود دیداری شرکت در پدیده شاندیز ارائه می شود و عرضه آن در سامانه سناپ خاص گروه شرکت های پدیده شاندیز شرایط ابتیاع و خرید عمومی کمتری دارد.

ادامه گلایه انتظاری از کندی فرایند اداری پذیرش سهام پدیده در بورس