پرسش و پاسخ سهامداران و پدیده شاندیز

پرسش و پاسخ سهامداران و پدیده شاندیز

۱- چرا چهار ساله سهام جبرانی را ثبت نمی‌کنند؟

سهام جبرانی بر اساس تصمیم ستاد تدبیر خراسان رضوی در سامانه سناپ اعمال شده است و هر یک از سهامداران در طی این مدت امکان مشاهده سهم خود را داشته اند. هم اکنون با مکاتبه دادستان محترم مرکز استان و پیگیری های شرکت و استانداری مراحل ثبت رسمی در حال انجام است.

۲- چرا چهار ساله حسابرسی های پدیده به سرانجام نرسیده است؟

ادامه پرسش و پاسخ سهامداران و پدیده شاندیز