فراهم شدن امکان جابجایی واحدهای اقامتی و تجاری پیش فروش شده پدیده شاندیز

فراهم شدن امکان جابجایی واحدهای اقامتی و تجاری پیش فروش شده پدیده شاندیز

مدیر بهره برداری شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز از آمادگی برای انجام جابجایی واحدهای پیش فروش شده اقامتی و تجاری شده خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، جمال شوشتری گفت: بر اساس مصوبات هیأت مدیره شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز و به منظور ایفای تعهد، تکریم خریداران و افزایش پاخور بیشتر و استفاده از ظرفیت های به بهره برداری رسیده در شهر رویایی پدیده شاندیز، آمادگی است تا در خصوص جابجایی واحد های پیش فروش شده اقامتی و تجاری و در توافق با خریداران اقدام گردد.

ادامه فراهم شدن امکان جابجایی واحدهای اقامتی و تجاری پیش فروش شده پدیده شاندیز

دیدار اعضای هیئت موسس منتخب سهامداران عمده پدیده شاندیز با مدیر عامل

دیدار اعضای هیئت موسس منتخب سهامداران عمده پدیده شاندیز با مدیر عامل

اعضای هیئت موسس منتخب جمعی از سهامداران عمده پدیده شاندیز برای تشکیل کانون سهامداران؛ دیروز با مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز دیدار و اهداف و برنامه های خود را تشریح و مطالبات سهامداران را از مدیریت شرکت مطرح نمودند.

در این دیدار مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز از مشارکت عموم سهامداران در مسائل مربوط به مجموعه استقبال و بر اهمیت نقش همه سهامداران، ذینفعان و مدیریت در رونق پدیده تأکید کرد.