آغاز عملیات عمرانی و تجهیز کارگاه شهر افسانه ای پدیده کیش

آغاز عملیات عمرانی و تجهیز کارگاه شهر افسانه ای پدیده کیش

عملیات عمرانی و تکمیل، فاز یک پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش در بلوک های A و B با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر مناطق آزاد کشور، مدیران ارشد استان هرمزگان و منطقه آزاد کیش و گروه شرکت های پدیده شاندیز رسما آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، مدیر عامل شرکت بین المللی گردشگری پدیده کیش گفت: عملیات اجرایی پروژه عمرانی تکمیل و بهره برداری از بلوک های A و B مرکز تجاری پدیده کیش با ارزش ۲۰۵ میلیارد تومان و زیر بنایی بالغ بر ۱۵۰ هزار متر مربع، به صورت کاملا تهاتری از امروز رسما آغاز شد.

ادامه آغاز عملیات عمرانی و تجهیز کارگاه شهر افسانه ای پدیده کیش