پایانی بر سکون و آغازی جدید در ساخت‌ و ساز پدیده کیش

پایانی بر سکون و آغازی جدید در ساخت‌ و ساز پدیده کیش

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز دکتر انتظاری در حاشیه برنامه آغاز عملیات تکمیل و ساخت مرکز تجاری و تفریحی پدیده کیش گفت: پروژه های پدیده کیش از جهت مقدار بارگذاری نهایی تقریبا معادل متر مربع پروژه های پدیده در شهر شاندیز است.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با اشاره به پروژه های موجود در شهر افسانه ای پدیده کیش افزود: در شهر افسانه ای پدیده کیش بایستی ۵ برج و هتل اقامتی به متراژ مربع بیش از ۶۴۰ هزار متر مربع ساخته شود که در حال حاضر هنوز عملیات عمرانی آن آغاز نشده است و در خصوص پروانه ساخت آن ابتدا بایستی مجوز سازمان هواپیمایی کشوری در مورد ارتفاع برج ها دریافت گردد.

ادامه پایانی بر سکون و آغازی جدید در ساخت‌ و ساز پدیده کیش