استاندار خراسان رضوی عنوان کرد؛ ورود یک بانک به پروژه پدیده /پهلوان از انجام مصوبه‌ها اظهار ناتوانی کرد

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد؛ ورود یک بانک به پروژه پدیده /پهلوان از انجام مصوبه‌ها اظهار ناتوانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا رشیدیان ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در ارتباط با پدیده این پروژه از ابتدا مسیر قانونی را طی نکرده  و مجوزهای لازم را اخذ نکرده است و تمام دستگاهها از جمله وزارتخانه های کشاورزی، کشور و نیرو مساعدت های زیادی برای قانونی شدن این پروژه انجام دادند و در نهایت ۱۴ بند مصوبه به استان ابلاغ شد که ۱۱ بند آن به پهلوان مالک پدیده برای اجرا ابلاغ شد که وی از انجام آن اظهار ناتوانی کرد تا اینکه کار به افراد جدیدی سپرده شد.

ادامه استاندار خراسان رضوی عنوان کرد؛ ورود یک بانک به پروژه پدیده /پهلوان از انجام مصوبه‌ها اظهار ناتوانی کرد