انتظاری: رویکرد پدیده شاندیز حفظ مالکیت تیم پدیده است

انتظاری: رویکرد پدیده شاندیز حفظ مالکیت تیم پدیده است

دکتر ابوالفضل انتظاری مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز در خصوص اخبار مربوط به واگذاری تیم پدیده گفت: رویکرد گروه شرکت های پدیده شاندیز حفظ مالکیت تیم پدیده است.

وی افزود : در رد و تایید اخبار مربوط به این روزهای تیم پدیده منتظر خبر رسمی روزهای آینده باشید.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با اشاره به فراز و فرودهای تامین و پشتیبانی تیم پدیده افزود: در فرآیند ساختار مدیریتی شرکت و ستاد تدبیر طی چند ماه گذشته بررسی های مختلفی در خصوص چگونگی پشتیبانی و مالکیت تیم پدیده صورت گرفته است و در همین خصوص پیگیری ها و مذاکرات فراوانی در مشهد و تهران انجام شده است. توافقاتی برای پشتیبانی مالی از تیم انجام گشته و پس از امضای رسمی توافقات، مراتب برای افکار عمومی و بخصوص فوتبال دوستان عزیز مشهدی و سهامداران خوب پدیده و همچنین برای کادر محترم مدیریتی/ مربیان /بازیکنان تیم پدیده اطلاع رسانی خواهد شد.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *