بررسی تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ گروه شرکتهای پدیده شاندیز

بررسی تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ گروه شرکتهای پدیده شاندیز

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز در جلسه ای که با حضور مدیران عامل شرکت‌ها و مدیران مالی آنها و در حضور مدیر عالی شرکت های پدیده تشکیل شد، تکالیف مجمعی سال ۱۳۹۶ هر یک از شرکتها جداگانه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش با وصف اینکه کمتر از دو ماه از برگزاری مجامع شرکتهای اقماری می‌گذرد هر یک از شرکت‌ها در جهت رفع بندهای حسابرسی سال ۱۳۹۶، پیگیری ها و اقدامات قانونی موثر و مطلوبی را به انجام رسانده است.

در این جلسه علاوه بر هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع ایرادات حسابرسی سال ۱۳۹۶، بر انجام مقدمات و هماهنگی های لازم جهت تقدیم صورت های مالی شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به حسابرس قانونی و نهایتاً دریافت گزارش ضمنی شش ماهه از حسابرس تاکید شد.

قابل ذکر است با ورود شرکتهای پدیده به بورس یا فرابورس ارائه گزارش های ضمنی شش ماهه حسابرسی جزء الزامات مربوطه می باشد.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *