[ویدیو] آخرین وضعیت پدیده شاندیز از زبان استاندار خراسان رضوی