بازدید هیات عالی مقامات هرات از پدیده شاندیز

بازدید هیات عالی مقامات هرات از پدیده شاندیز

والی هرات به اتفاق هیات همراه از مجموعه شهر رویایی پدیده شاندیز بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، محمد آصف رحیمی والی(استاندار) هرات افغانستان ظهر امروز به همراه هیاتی بلندپایه از مقامات این ولایت از شهر رویایی پدیده شاندیز و فرصت های سرمایه گذاری آن بازدید کردند.

در این دیدار دکتر انتظاری مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز و آقای زارع صفت رییس هیات مدیره گروه شرکت های پدیده شاندیز در خصوص آخرین فرصت های سرمایه گذاری و بهره برداری در شهر رویایی پدیده شاندیز و شهر افسانه_ای پدیده کیش توضیحاتی ارائه نمودند.

ادامه بازدید هیات عالی مقامات هرات از پدیده شاندیز

مدیرعامل پدیده شاندیز خطاب به پیمانکاران: تغییر قیمت ها تاثیری در روند فعالیت های عمرانی نداشته باشد

مدیرعامل پدیده شاندیز خطاب به پیمانکاران: تغییر قیمت ها تاثیری در روند فعالیت های عمرانی نداشته باشد

دکتر ابوالفضل انتظاری در جلسه ای با حضور پیمانکاران پروژه های عمرانی شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اعلام کرد: راهکارها و مصوبات لازم برای جلوگیری از تاثیر تغییر قیمت ها بر روند اجرایی پروژه ها اتخاذ شده است، پیمانکاران نگران تغییرات قیمت نباشند.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده شاندیز، جلسه فصلی پیمانکاران، مشاوران و مدیر طرح پروژه های عمرانی شهر رویایی پدیده شاندیز با حضور مدیر عامل و جمعی از مدیران گروه شرکت های پدیده و شرکت ابنیه و ساختمان برگزار شد که در آن، یکی از مهمترین دغدغه ها و تاخیر در اجرای پروژه ها مسائل مربوط به تفاوت قیمت مصالح و تجهیزات مورد نیاز در بازار اعلام شد.

ادامه مدیرعامل پدیده شاندیز خطاب به پیمانکاران: تغییر قیمت ها تاثیری در روند فعالیت های عمرانی نداشته باشد