نشست مدیرعامل پدیده شاندیز با فعالان اقتصادی خراسان رضوی

نشست مدیرعامل پدیده شاندیز با فعالان اقتصادی خراسان رضوی

مهندس عباس شیرمحمدی عضو نظام مهندسی و رئیس سابق شورای اسلامی شهر مشهد و از مدیران پیشکسوت حوزه عمرانی خراسان ضمن تقدیر از زحمات و تلاش های انجام شده در پدیده گفت : برای اعاده حیثیتی که در پدیده اتفاق افتاده و اقداماتی که صورت گرفته است باید به شکل مستمر در رسانه های محلی اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هر یک از این اتفاقات و اقداماتی که صورت گرفته است را می توان به شکل گزارش کار و به صورت مفصل و مستمر در رسانه ها منعکس کرد.

ادامه نشست مدیرعامل پدیده شاندیز با فعالان اقتصادی خراسان رضوی