نشست هم اندیشی تعیین راهبردها و استراتژی های حضور در بازار سرمایه کشور

نشست هم اندیشی تعیین راهبردها و استراتژی های حضور در بازار سرمایه کشور

با توجه به مذاکرات و مباحث مطرح برای پذیرش سهام پدیده در بازار سرمایه کشور، در خصوص ترسیم نقشه راه اعم از اقدامات اجرایی، اطلاع‌رسانی ، تبلیغی و رایزنی‌های لازم با فعالان بازار سرمایه کشور جلسه هم اندیشی برگزار و تصمیمات کلی اتخاذ شد و مقرر شد از کارگزاران تخصصی و مورد وثوق در موضوع راهبری حضور و عرضه سهام در بورس و تبیین، اطلاع رسانی و تبلیغ مجموعه پدیده استفاده شود.