نشست جمع‌ بندی مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با بازرس قانونی شرکت توسعه برای صدور رسمی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶

نشست جمع‌ بندی مدیرعامل گروه شرکت های پدیده شاندیز با بازرس قانونی شرکت توسعه برای صدور رسمی گزارش حسابرسی سال ۱۳۹۶

دکتر ابوالفضل انتظاری مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز در این نشست بر بارگذاری سریعتر اطلاعات صورتهای مالی و گزارش حسابرسی سالهای ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در کدال سازمان بورس تاکید کرد.

قابل ذکر است حجم اطلاعات برای بارگذاری زیاد و در فرآیند تأیید سیستمی حسابرس و کارشناس ممیزی سازمان بورس قابل انجام است.

انتظاری: پشتوانه قوی سرمایه در فرابورس، نقدشوندگی سهام پدیده را افزایش می دهد

انتظاری: پشتوانه قوی سرمایه در فرابورس، نقدشوندگی سهام پدیده را افزایش می دهد

مدیر عامل گروه شرکت های پدیده شاندیز در برنامه زنده تلویزیونی صبح خراسانی گفت: ورود پدیده به بازار سرمایه کشور و فرابورس، افزایش نقدشوندگی سهام پدیده را به همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، دکتر ابوالفضل انتظاری در مصاحبه زنده تلویزیونی خود، با اشاره به اینکه حضور در بازار بورس سرمایه کشور، همواره یکی از اهداف شرکت های بزرگ است افزود: پدیده از سال ۱۳۹۲ عزم خود را برآن نهاد تا به این بازار ورود یابد.

ادامه انتظاری: پشتوانه قوی سرمایه در فرابورس، نقدشوندگی سهام پدیده را افزایش می دهد