انتظاری در پاسخ به انتقادات پژمانفر: دلسوزی خالی کافی نیست!

انتظاری در پاسخ به انتقادات پژمانفر: دلسوزی خالی کافی نیست!

حجت‌‌الاسلام پژمانفر تا کنون پا به پروژه پدیده نگذاشته‌اند! ایشان هیچ‌گاه تلفنی یا حضوری یا حتی کتبی از ما سؤالی نکرده‌اند و در ارتباط با مشکلات پروژه پدیده و توقعات سهام‌داران یا حتی مطالبات‌ خود‌ با ما گفت‌وگو نکرده‌ و حتی از ما برای پاسخ به سؤالاتشان دعوت نکرده‌اند!

شهرآرا آنلاین – مسعود سلطانی – «حجت‌‌الاسلام پژمانفر تا کنون پا به پروژه پدیده نگذاشته‌اند! ایشان هیچ‌گاه تلفنی یا حضوری یا حتی کتبی از ما سؤالی نکرده‌اند و در ارتباط با مشکلات پروژه پدیده و توقعات سهام‌داران یا حتی مطالبات‌ خود‌ با ما گفت‌وگو نکرده‌ و حتی از ما برای پاسخ به سؤالاتشان دعوت نکرده‌اند!» این‌ها جملات ابوالفضل انتظاری، مدیر‌عامل شرکت پدیده، است که از صحبت‌های روز گذشته حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مردم مشهد، در نشست خبری گله‌مند است.

ادامه انتظاری در پاسخ به انتقادات پژمانفر: دلسوزی خالی کافی نیست!

انتقاد نماینده مشهد از عملکرد ستاد تدبیر درباره پدیده: طبق قانون اموال پدیده باید در اختیار سهام داران قرار گیرد

انتقاد نماینده مشهد از عملکرد ستاد تدبیر درباره پدیده: طبق قانون اموال پدیده باید در اختیار سهام داران قرار گیرد

خراسان رضوی – ناسخ، شرکت اول/ روز گذشته در دو جلسه جداگانه درباره پدیده شاندیز موضوعاتی مطرح شد. در نشست مطبوعاتی در مشهد، نماینده مردم مشهد در مجلس درخصوص عملکرد ستاد تدبیر و اقدامات انجام شده برای حل مسئله پدیده گفت: چه ستاد تدبیری است که حقوق مدیرعامل و هیئت مدیره پدیده را تصویب می کند که از محل دارایی های پدیده پرداخت شود اما ریالی نمی تواند مصوب کند که به سهام داران دارای مشکل پرداخت شود. از سوی دیگر فرماندار طرقبه شاندیز در شورای اداری این شهرستان درباره پدیده گفت: این پروژه از گردنه های سخت عبور کرده و خوشحالیم که پدیده به سر و سامان رسیده است و امسال خبری از تجمعات مردمی درخصوص پدیده نبود.

ادامه انتقاد نماینده مشهد از عملکرد ستاد تدبیر درباره پدیده: طبق قانون اموال پدیده باید در اختیار سهام داران قرار گیرد