تعیین نماد شرکت پدیده در سامانه کدال بورس

تعیین نماد شرکت پدیده در سامانه کدال بورس

نماد شرکت پدیده در سامانه کدال بورس تعیین و در پی آن صورت‌های مالی تلفیقی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ گروه شرکت‌های پدیده شاندیز با نماد “گتوشا” در سامانه کدال منتشر شد.

به گزارش خراسان رضوی، بر اساس صورت مالی تلفیقی  منتشرشده در سایت کدال www.codal.ir متعلق به سامانه جامع ناشران بورس و اوراق بهادار کشور، مجموع سرمایه گروه شرکت‌های پدیده شاندیز در پایان سال ۹۵ معادل ۵۲ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده است. همچنین جمع کل دارایی‌های گروه شرکت‌های پدیده شاندیز در پایان سال ۹۵ معادل دو هزار و ۵۲۲ میلیارد و ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است و جمع کل بدهی‌های این شرکت تا پایان سال ۹۵ نیز معادل ۶۳۵ میلیارد و ۹۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. البته به مبلغ بدهی‌های این شرکت باید جمع حقوق صاحبان سهام را نیز اضافه کرد که بر اساس صورت مالی گروه شرکت‌های پدیده شاندیز تا پایان سال ۹۵ این حقوق معادل یک هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. لذا با در نظر گرفتن جمع بدهی‌های این شرکت و حقوق صاحبان سهام، این مبلغ معادل ۲ هزار و ۵۲۲ میلیارد و ۸۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان یعنی دقیقاً معادل کل دارایی‌های این شرکت در پایان سال ۹۵ بوده است.

ادامه تعیین نماد شرکت پدیده در سامانه کدال بورس