انتصاب مدیرعامل جدید موسسه پشتیبانی سهام پدیده

انتصاب مدیرعامل جدید موسسه پشتیبانی سهام پدیده

به گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای پدیده، آقای سید مجتبی علوی زاده با توجه به مصوبه هیئت مدیره موسسه پشتیبانی سهام پدیده، به عنوان مدیر عامل معرفی شد.

در جلسه معارفه مدیرعامل جدید موسسه پشتیبانی سهام پدیده که با حضور جمعی از مدیران و همکاران آن موسسه امروز برگزار شد آقای مهندس حسن بکائیان معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری گروه شرکتهای پدیده ضمن اهمیت توجه به بازار سهم پدیده گفت: آنچه که سهامداران را امیدوار و راضی خواهد کرد رونق بازار سهام و افزایش قیمت معاملاتی سهام پدیده است که مدیرعامل جدید و همکاران باید برای آن برنامه ریزی داشته باشند.

ادامه انتصاب مدیرعامل جدید موسسه پشتیبانی سهام پدیده