توصیه نماینده طرقبه، شاندیز و چناران به استاندار خراسان رضوی برای پدیده/ دهقان: به استاندار قبلی گفتم که با پهلوان موضوع پدیده را حل کند