مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی: پدیده به چرخه تولید و محور توجه ها بازگشته است

مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی: پدیده به چرخه تولید و محور توجه ها بازگشته است

مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران در استانداری خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی سالیانه بیش از ۳۱ میلیون زائر را پذیرا است و پدیده یکی از مجتمع های گردشگری است که توانسته بر ماندگاری زائران اثر بسزایی داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، مهدی فروزان گفت: خورشید معنویت خراسان همواره درخشان است و میراث کهن به همراه مجتمع های گردشگری، می توانند بر ماندگاری زایران این دیار بیفزایند.

وی از پدیده به عنوان یکی از مجتمع های اثرگذار در افزایش ماندگاری زائر یاد کرد و گفت: خوشبختانه پدیده از حالت خاص خارج شده و امروز باید اذعان کنیم که پدیده به چرخه تولید و توجه بازگشته است.

ادامه مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی: پدیده به چرخه تولید و محور توجه ها بازگشته است