تثبیت مالکیت پدیده بر اراضی هزار میلیاردی

تثبیت مالکیت پدیده بر اراضی هزار میلیاردی

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده گفت: رد ادعای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در “پدیده” قطعی شد.

ابوالفضل انتظاری دیروز در گفت و گو با خراسان رضوی افزود: جهاد کشاورزی در خصوص ۳۷ هکتار از عرصه شهر رؤیایی پدیده شاندیز ادعای تغییر کاربری اراضی زراعی را کرده بود و برای آن ۷۶۲ میلیارد تومان و متعاقب آن در مذاکرات بعدی ۶۱۰ میلیارد تومان تعیین حقوق کرده بود که با محاسبه سود دوره تنفس و پرداخت اقساط ماهانه به بیش از هزار میلیارد تومان می رسید.

وی ادامه داد: با توجه به مستندات و استدلال هایی که برای محدوده و حریم شهر شاندیز مطرح بود، نسبت به ادعای جهاد کشاورزی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا شد و پس از رسیدگی ها و کارشناسی های مفصل، رای دادگاه بدوی اول اردیبهشت ماه امسال به نفع پدیده صادر شد اما جهاد کشاورزی درباره این رای درخواست تجدید نظر کرد و در نهایت پس از رسیدگی و بررسی های بعدی، دادگاه تجدید نظر به تایید رای بدوی اقدام کرد و آن را قطعی دانست.

مدیرعامل گروه شرکت های پدیده اظهار کرد: عرصه ۴۴/۵ هکتاری پدیده که شامل پلاک های کوچک و بزرگ زیادی بود، عموماً فاقد سند مالکیت ششدانگ بودند که خوشبختانه تاکنون با حمایت دستگاه های حاکمیتی و به خصوص دستگاه قضا، ۷۰ درصد معادل حدودی ۳۰ هکتار سند تفکیک قطعی دریافت کرده اند و تقریبا ۱۰ هکتار در فرایند طی تشریفات ثبت سند رسمی قرار دارند. وی با اشاره به تاثیر وضعی رد ادعاهای مذکور و تثبیت مالکیت رسمی عرصه های در اختیار پدیده گفت: برای ادامه فعالیت ها، رفع این تعارضات و ادعاها، بسیار ضروری بود. همچنان که این ادعاها بر صورت های مالی و مراودات سرمایه گذاری مجموعه تاثیر دارد و یک تهدید هزینه ای را از پروژه دور می کند.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *