بررسی پرونده پدیده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

بررسی پرونده پدیده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در آخرین جلسه شورای اداری استان در سال ۹۷ که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد، به آخرین اقدامات انجام گرفته برای تعیین تکلیف پرونده پدیده شاندیز اشاره کرد و گفت: از روزی که مسئولیت استانداری خراسان رضوی را پذیرفتم تا به امروز ۱۱ جلسه با موضوع پدیده برگزار کرده ایم که از این تعداد، ۴ جلسه با وزیر اقتصاد و ۲ جلسه هم با اعضای شورای تامین بوده است.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: اخیرا هم جلسه ای با حضور اعضای دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا متشکل از معاون اقتصادی رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار و تصمیمات خوبی گرفته شد.

ادامه بررسی پرونده پدیده در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا