سهامداران پدیده شاندیز به استانداری خراسان رضوی مراجعه کردند

سهامداران پدیده شاندیز به استانداری خراسان رضوی مراجعه کردند

ایرنا– حدود ۱۸۰ نفر از سهامداران شرکت پدیده شاندیز ظهر پنجشنبه برای پیگیری دریافت مطالبات خود از شرکت یاد شده به استانداری خراسان رضوی مراجعه کردند.

به گزارش ایرنا، این افراد با سردادن شعار مقابل ساختمان استانداری و استمداد از مسئولان رسیدگی به مشکلات خود در موضوع پدیده را خواستار شدند و سپس با حضور در نمازخانه استانداری لیستی از سهامداران معسر و گرفتار در مضایق مالی شرکت پدیده را تهیه کردند.

یکی از سهامداران که هماهنگی های مربوط به تهیه لیست یاد شده را بر عهده داشت به خبرنگار ایرنا گفت: با تهیه این فهرست به دنبال مشخص شدن سهامداران و یا تعهدنامه داران معسر شرکت پدیده هستیم و از طرفی می خواهیم از ورود افرادی که هیچ ارتباطی به شرکت پدیده ندارند در تجمعات گروه جلوگیری کنیم.

ادامه سهامداران پدیده شاندیز به استانداری خراسان رضوی مراجعه کردند