پیگیری سهامداران پدیده در مشهد همچنان ادامه دارد

پیگیری سهامداران پدیده در مشهد همچنان ادامه دارد

 ایرنا– جمعی از سهامداران شرکت پدیده شاندیز برای سومین پنجشنبه متوالی دیروز پنجم اردیبهشت برای رسیدگی به مطالبات خود از این شرکت به استانداری خراسان رضوی در مشهد مراجعه کردند.

ادامه پیگیری سهامداران پدیده در مشهد همچنان ادامه دارد