تجمع سهامداران پدیده مقابل استانداری

 تجمع سهامداران پدیده مقابل استانداری

کانال اخبار خراسان_ ظهر امروز جمعی از سهامداران پدیده برای چندمین پنج‌شنبه متوالی مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند و خواستار پرداخت مطالبات خود شدند. این تجمع با حضور پلیس و متفرق کردن افراد به پایان رسید