رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: متهمان پرونده شرکت پدیده به زودی محاکمه می شوند

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: متهمان پرونده شرکت پدیده به زودی محاکمه می شوند

کانال حوادث مشهد – مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: طبق کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان پرونده شرکت پدیده شاندیز به اتهام ‘اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده’ به زودی محاکمه می شوند.

پرونده موسوم به ‘پدیده’ با سه متهم اصلی و تعداد زیادی متهم دیگر، پس از طی تشریفات قانونی و تحقیقات مقدماتی برای رسیدگی به ‘دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی’ سپرده شده است.

ادامه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی: متهمان پرونده شرکت پدیده به زودی محاکمه می شوند