دادستان مشهد: به زودی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی به پرونده پدیده شاندیز رسیدگی می‌شود

دادستان مشهد: به زودی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی به پرونده پدیده شاندیز رسیدگی می‌شود

کانال اخبار خراسان – “غلامعلی صادقی” دادستان عمومی و انقلاب مشهد:

انتظار مردم از دستگاه قضایی مبارزه جدی با فساد و رانت خواری است.

دستگاه قضایی در این امر مصمم است و گزارش اقدامات و برخوردهای انجام شده را نیز به طور مستمر به آنان اطلاع رسانی خواهیم کرد.

نمونه آن پرونده های اعتماد ایرانیان ، پردیسبان و انشاءالله به زودی رسیدگی به پرونده پدیده شاندیز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم کلان اقتصادی است.