پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده پدیده شاندیز

پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده پدیده شاندیز

خبرگزاری میزان– پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده شرکت پدیده به ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، درابتدای این جلسه قاضی منصوری به تشریح روند رسیدگی ها در جلسات گذشته پرداخت و از اقدامات دادستانی عمومی و انقلاب مشهد برای پیگیری حقوق شکات و حفظ و مراقبت از اموال سهامداران تقدیر کرد.

ادامه پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده پدیده شاندیز