رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تشریح کرد؛ ۳ اقدام برای اجرای حکم دادگاه پدیده

رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تشریح کرد؛ 3 اقدام برای اجرای حکم دادگاه پدیده

خراسان رضوی – رئیس هیئت مدیره پدیده شاندیز اقدامات و فعالیت های ستاد تدبیر و شرکت پدیده را پس از صدور رای دادگاه تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت، «حسین زارع صفت» گفت : کمیته هماهنگی اجرای حکم در ستاد تدبیر با نظارت قوه قضاییه تشکیل شده و دکتر صفری نماینده دادستان و دادیار اجرای حکم، مسئولیت آن را بر عهده دارد، همچنین در گروه شرکت های پدیده کمیته ای به منظور آماده سازی و هماهنگی اجرای آن بخش از حکم که به شرکت مربوط است، تشکیل شده تا تسهیل و آماده سازی موارد لازم برای اجرایی شدن آن پیگیری شود.

ادامه رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده تشریح کرد؛ ۳ اقدام برای اجرای حکم دادگاه پدیده