کمپین تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز

کمپین تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز

سهامداران پدیده شاندیز در وبسایت «فارس من» وابسته به خبرگزاری فارس، کمپین تعیین تکلیف سهامداران را راه اندازی نموده اند. برای حمایت از این کمپین به این نشانی مراجعه نمایید.

این پست به درخواست یکی از مخاطبین محترم منتشر می شود.