بازدید اعضای کنسرسیوم بانک عامل از پروژه های عمرانی پدیده

بازدید اعضای کنسرسیوم بانک عامل از پروژه های عمرانی پدیده

بازدید دوره ای اعضای کنسرسیوم بانک عامل پدیده از پیشرفت پروژه های عمرانی انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده این بازدید که با حضور کارشناسان فنی بانک صادرات، پیمانکاران ذیربط و معاونت عمرانی پدیده برگزار شد، مراحل پیشرفت عمرانی پروژه های فاز ۱۱تا ۱۹مرکز خرید پدیده، شرکتهای پیمانکار آپارتمان های میان مرتبه و… مورد ارزیابی فنی قرار گرفت.

لازم به ذکر است این بازدید به منظور تایید اعتبارات دور جدید کنسرسیوم بانکی جهت تکمیل پروژه های عمرانی در دست اقدام صورت می پذیرد.